Overlæge Carl Ottosen og ”Sanatoriet Frydenstrand”

Ud over sin digtning beskæftigede Jeppe Aakjær sig også med historisk forskning, hvor han sad meget på arkiverne især i København. Det medførte, at han langs ad vejen fik store problemer med blodskredløbet i sine ben og dette førte til koldbrand. I Wikipedia beskrives problemerne således:

Jeppe Aakjær, der på et tidspunkt af en læge havde fået konstateret koldbrand i begge ben, og var stillet en amputation i udsigt, tilbragte en tid ved Frydenstrand, og kunne rejse derfra med begge ben i behold. I taknemmelighed over Carl Ottosens arbejde sendte han følgende lille digt til ham:

Kære dr. Carl Ottosen
De bar mig bort fra dødens sorte vande
med livets solglans på den høje pande.
I beundring og tak
Deres hengivne Jeppe Aakjær

Frydenstrand Badesanatorium lå i nordkanten af Frederikshavn og blev startet af ovennævnte overlæge Carl Ottosen. I 1898 grundlagde han også Skodsborg Badesanatorium ved Øresunds kyst 15 km nord for København, og indtil sin død fungerede han som leder og overlæge ved begge sanatorier. Han oprettede endvidere Fysisk Kuranstalt i Store Kongensgade i København. Grunden til, at han medtages i denne sammenhæng er, at han var grandfætter til min farmor.


Carl Ottosen
Foto © Helsenyt

Wikipedia beskriver ham således:

Carl Ottosen, som han hed i daglig tale, blev født på gården Vester Sortkær i Elling Sogn i Vendsyssel som søn af gårdejer Otto Christian Jensen og Ane Johanne Christensen som den femte i rækken af otte børn. Som barn skilte han sig ud fra andre børn, idet han ikke var tilfreds med kun at gå i skole to dage om ugen, hvilket var normen den gang. Han fik derfor tilladelse til også at følge undervisningen på en naboskole, og kunne derved opnå fire undervisningsdage om ugen. Manglende lyst til at blive landmand som forældrene og hans brødre var, medførte, at han kort efter sin konfirmation flyttede til København for at uddanne sig til dyrlæge. Her kom han gennem den dansk-amerikanske pastor A. Brorson (en ætling til salmedigteren Hans Adolf Brorson) i forbindelse med sekten Syvende Dags Adventisterne, og følte sig tiltrukket af deres troslære og vegetariske livsstil.

Carl Ottosen afbrød sine dyrlægestudier og rejste til USA, hvor han mødte lægen og sundheds-reformatoren John Harvey Kellogg, hvis bror er kendt for Kellogs Cornflakes. Her arbejdede han sammen med Kelloggs i dennes Health Reform Institute, det senere Battle Creek Sanatorium, hvor han stiftede bekendtskab med fysioterapi og diætbehandling.

Han opdagede at frisk luft, vand, lys, massage, gymnastik, elektricitet og en rationel diæt havde både helbredende og forebyggende effekt, og rejste derfor tilbage til København for at uddanne sig til læge. I 1896 tog han sin lægeeksamen ved Københavns Universitet, hvorefter han endnu en gang rejste til USA. Her blev han den 10. april 1897 gift med den norske sygeplejerske og massøse Johanne Pauline Ottosen (1864-1921), som han havde mødt på Battle Creek
Sanatorium.

På Frydenstrand holdt Carl Ottosen nordiske sundhedsuger og stedet blev besøgt at tidens politikere, forretningsfolk og kulturpersonligheder. Holger Drachmann var blandt de gæster, der vendte tilbage flere gange, ligesom den senere statsminister Thomas Madsen-Mygdal også var gæst ved sanatoriet.

(c) Bangsbo Lokalhistorisk Arkiv
Frydenstrand Badesanatorium blev bygget i 1894 og fungerede frem til 1952
Foto © Bangsbo Lokalhistorisk Arkiv

Ottosen fik aldrig selv børn, måske fordi alle kræfter skulle bruges i sundhedsarbejdet, f.eks. var han redaktør af ”Sundhedsbladet” i 45 år. Det er for mig overraskende, hvor langt man var fremme med viden om sund levevis, betydningen af motion, frisk luft, grøntsager osv. Tilsyneladende er der erfaringer, der efterfølgende har været gemt væk eller kraftigt nedprioriteret det meste af et århundrede.