Kroenike.dk - hjemmeside for historie og slægtsforskning

Logoet til denne hjemmeside stammer fra ”Den store Jellingesten”, der jo ofte betegnes som Danmarks dåbsattest. Den er rejst af Harald Blåtand over hans forældre Gorm den Gamle og Thyra Danebod, men fortæller især om Haralds egne bedrifter, nemlig at han vandt sig Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Ud over at stenen i sig selv er imponerende, har jeg en særlig vinkel på den, idet jeg gennem slægtsforskning har fundet frem til, at jeg gennem en slægtsgren i Norge er efterkommer af Harald Blåtand og Gorm. Stenen bliver på den måde også til en mere personlig dåbsattest for mig. Nogle af de nærmere detaljer omkring relationerne til de gamle danske og norske konger har jeg beskrevet i en af de indlagte artikler: ”De ældre grene …

Hjemmesiden beskæftiger sig med emner fra historie og slægtsforskning. Det har nok altid har interesseret mig, men har fået lov at brede sig mere, efter at jeg for et par år siden blev pensioneret fra mit arbejde som psykolog. Arbejdslivet kan jo gribe alvorligt ind i fritidslivet.

Noget af det, der fascinerer mig ved slægtsforskning er, at man aldrig ved, hvad der gemmer sig bag næste hjørne. For mig har det f.eks. været opdagelsen af, at jeg efter at have boet 17 år i mit nuværende hjemsogn finder frem til aner i området, som jeg ikke kendte eksistensen af. Også oplysningen om, at min morfar havde en broder, der i 1891 var emigreret til guvernementet Livland i Rusland har været spændende og har ført til kontakt med en større gruppe nulevende slægtninge i Estland og flere gensidige besøg. Som afsluttende eksempel kan nævnes, at en af mine ældre slægtninge var en vikingehøvding i Nordnorge ved navn Tore Hund, som var med til at besejre og dræbe den fordrevne norske konge Olav den Hellige ved Stiklestad i året 1030. Olav er i øvrigt også en slægtning. Det havde jeg ingen forestilling om, da jeg var dreng.

Er det umagen værd at bruge tid og kræfter på at undersøge sit ophav og vores fælles forhistorie? Det er der naturligvis forskellige meninger om. Min far proklamerede som oftest, at vi kun skulle se fremad. Alligevel gik han en del op i de oprør, der i tidens løb havde været mod urimelige magtsystemer, såsom opgøret med Knud den Hellige og ”Grevens fejde”, hvor ”Skipper Clement” gik til kamp. - Det vi håber, når vi undersøger fortiden, er vel oftest, at gamle erfaringer kan give os et bedre tag på nutiden?

En spændende sidegevinst ved slægtsforskning er, at det kan give mange kontakter både til slægtninge, man kender, og til nogle man ikke kender, men også til andre slægtsforskere. I kraft af internettet kan disse kontakter være spredt over det meste af jorden, hvad de faktisk er for mit vedkommende. F.eks. har jeg fået kontakt med en fjern slægtning Joe Neilson i Salt Lake City i USA, hvis forfædre gik over til mormonbevægelsen og udvandrede fra Danmark i 1862. Selv om man aldrig har mødt personen og ikke engang har set et fotografi, udvikler der sig alligevel en relation.

De fleste af hjemmesidens artikler er holdt i en forholdsvis kort form, men mange af emnerne har jeg flere oplysninger om. Hvis nogen af hjemmesidens besøgende er interesseret i dette, er de velkomne til at henvende sig via mail. Læsere, der måtte have rettelser eller supplerende oplysninger til hjemmesiden, er også meget velkomne til at henvende sig.

Jeg har bestræbt mig på, at alle de fremlagte oplysninger er korrekte, men er naturligvis begrænset af de kilder, der foreligger her og nu, samt af min aktuelle viden.Vagn Sand Jensen

Sindal, november 2009