Gorm den Gamle

De fleste slægtsforskere har et ønske om, at være beslægtet med Gorm den Gamle, så der er alder og fylde bag slægten. Som afrunding af artikelserien her på hjemmesiden kan jeg sige, det er lykkedes for mig at føre mine aner helt tilbage.


Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død. Maleri af August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86). Foto 2007 © Michael Riber Jørgensen / Public Domain under Wikimedia Commons.

Ingrid Svendsdatter, der var datter af Svend Estridsen, blev gift med Olav III Haraldsson Kyrre, der var norsk konge 1066 – 1093. De fik sammen sønnen Magnus III Olavsson Barfod. Det giver min familie følgende tilknytning til Gorm den Gamle:

Gorm den Gamle #5420
Harald Blåtand #5418                                   
Svend I Tveskæg #5416
Estrid Margrethe Svendsdatter #5415                    
Svend II Estridsen #5413                               
Ingrid Svendsdatter #7163                               
Magnus III Olavsson Barfod #6832                       
Harald IV Magnusson Gille #6783                        
Sigurd II Haraldsson Munn #6735                        
Sverre I Sigurdsson #6733                               
Haakon III Sverresson #6729                            
Haakon IV Haakonsson #6728                             
Cecilie Haakonsdatter #6829                            
Andres Gregoriusson Pott #7209                         
Gyrid Andresdatter Stovreim #7206                      
Erling Vidkunsson Bjarkøy #7015                        
Adelus Erlingsdatter #8963                             
Trond Toraldesson (Ivarsson) #6638                     
Ivar Trondson Aspa #6637                                
Sunniva Ivarsdatter Aspa #6635                         
Torstein Eriksson Aspa (Trygge) #6630                  
Auden Torsteinson Aspa #6628                           
Milde Audensdatter Aspen #6627                         
Lisbeth Mikkelsdatter #4051                            
Melchior Augustinussen #4039                           
Christian Melchiorsen Meldahl #3891                    
Melchior Augustinus Meldahl #3892                      
Niels Bentsen Meldahl #4015                             
Anne Elisabeth Meldahl #3450                           
Knud Iversen #3445                                     
Ane Elisabeth Knudsen #3346                            
Aksel Sand #3343                                       
Elisabeth Sand #3342                                    
Vagn Sand Jensen #5026

Gorm den Gamle                                   
er 30 x tipoldefar til
Vagn Sand Jensen                           

Forbindelsen er her kun fjern i tid, men ellers helt direkte. Flere knap så direkte forbindelser kan også angives.