Thor Næve Lange

Thor Næve Lange (1851 – 1915) oldebarn af Johan Lange, der er bror til Ole Tønder Lange. Thor Lange var født i København den 9. april 1851. Allerede som 24-årig rejste han som sprogforsker til Rusland for at undervise i klassiske sprog ved de højere skoler i St. Petersborg og Moskva. Thor Lange gik stærkt ind for sin gerning i Rusland, knyttede sig til sit nye fædreland og blev senere russisk statsråd.

Thor Næve Lange var en fin lyriker og en fremragende oversætter af slavisk og angelsaksisk poesi. Han var gift med den russiske fyrstinde Nathalia de Protopopoff, hvis far ejede meget store godser i Ukraine. Faderen var oberst i zarens livgarde.

Det var kun sjældent, at Thor Lange besøgte Danmark. Han var dog under hele tiden i Rusland plaget af længsel mod Danmark. Dette har sikkert været medvirkende til, at han bekostede mindesten på historiske steder i Danmark, hvor begivenhederne havde fundet sted. Det blev til i alt 11 mindesten og 3 mindetavler, hvoraf de mest kendte er Magnusstenen, stenen ved Finderup lade og mindekorset på Grathe hede.

2
Mindesten over Magnus den Gode

Magnus-stenen forestiller slaget på Lyrskov hede i år 1043 med kong Magnus i spidsen for sine krigere, med bannere og med klokken ”Glød”, som kendes fra sagnet om slaget. I årene efter afsløringen kom der mange langvejs fra for at se Magnusstenen, der regnes for Skibelunds betydeligste kunstværk og ofte er blevet kaldt ”Nordens ypperste kunstværk i granit”.
Godt 20 år efter, at stenen var afsløret, sad følgende del af verset på den æresport, der på genforeningsdagen blev rejst på broen over Kongeåen ved Skodborghus:

Nordens Grænsepæl rykkes atter frem mod syd.

Da Magnusstenen blev afsløret i 1898 var den østlige del af Skibelund Krat endnu ikke tilplantet. Der var derfor fra den høj, hvor stenen blev placeret, en vid udsigt ud over ”det tabte land”, Sønderjylland.

Thor Lange døde 1915, knap 64 år gammel, på sin hustrus fædrene gods i Ukraine. Hustruen Nathalia de Protopopoff måtte efter den russiske revolution flygte og døde i København i 1927, hvor hun er begravet på Vestre Kirkegård.