Ridderen Toralde Sigurdsson Smørhatt

Ivar Trondson Aspa var barnebarn af Toralde Sigurdsson, som var ridder og medlem af det norske rigsråd. Toralde deltog i hyldningen af Margrethe I i Oslo 1388 og i Unionsmødet i Kalmar 1397 og blev ved denne lejlighed slået til ridder. Han menes at være lensmand i Hardangerområdet.

Kilderne omkring Toralde Sigurdsson er ret begrænsede og ind imellem betegnes han som ”den ukendte Toralde Sigurdsson”. På Aspe-seminarerne har et af hovedpunkterne været at diskutere indplaceringen af Toralde. Man er enige om, at han tilhører slægten Galte/Galtung og dermed var højadelig, men det er usikkert om han er søn af Sigurd Gautson Galte eller om der eventuelt er indskudt yderligere en person som mellemled.

Toralde Sigurdsson fører et våbenskjold med en lilje og to små kongekroner, hvilket viser, at slægten i to linjer har kongelig baggrund. Den ene krone er hans egen, den anden hustruen Adelus Erlingsdatters.

1

2

Toralde Sigurdssons våben og segl.

Adelus Erlingsdatter synes i endnu højere grad end Toralde indlejret i den gamle norske adel og er i slægt med stort set alle man kender navnet på i ældre tid i Norge. Det gælder personer som Håkon IV Håkonson, Håkon III Sverreson, Svend II Estridsen i Danmark, Tore Hund (vikingehøvding). Hakon Jarl og Olav Trygvasson. Også hun er efterkommer i lige linie fra Harald Hårfager, så hun og Toralde Sigurdsson har fælles aner.