Aspa-slægten – en gammel norsk adelsslægt

Aspa-slægten var som nævnt en gammel norsk adelsslægt, der havde været store jordejere især på Nordmøre. Et af slægtens medlemmer Ivar Trondson Aspa gav i 1473 en del af slægtens jord til ærkebispesædet i Trondheim som lån i 30-år. Ivar var bror til den daværende ærkebiskop Olav Trondson. Efter periodens udløb viste det sig meget svært at få ejendommene tilbage og der skulle gå omkring 100 år, før sagen blev bragt på plads på Herredagen i Trondheim 11. september 1578, hvor jorden blev givet tilbage til "erlig suend Ouden Torsteinsøn i Aspen". der var oldebarn af Ivar Trondson. Set med eftertidens øjne havde sagen den positive virkning, at skifter og ejerforhold for de involverede gårde ved denne lejlighed blev bedre undersøgt og beskrevet end normalt.


Prelathode fra oktogonen i Nidaros Domkirken i Trondheim,
som menes at forestille Olav Trondsson

2009 © Adressa.no

At slægten betragtes som meget central i Norges ældre historie fremgår også af, at der har været afholdt flere seminarer, hvor relevante fagfolk har bidraget til kortlægning af slægtens historie (Sandvika 1996, Kristianssund og Oslo 1997). Selv om slægten går helt tilbage til de gamle norske konger, har seminarerne mest drejet sig om perioden fra Kalmar-unionen til 1550.
Leksikonet Wikipedia skriver om slægten:

Aspa-slægten er en samlebetegnelse for en gruppe sammenvævede norske slægter med adelige ingslag som i middelalderen spillede en betydelig rolle i norsk politik og kirkelig historie. Hovedsædet var på og omkring gårdene Aspa og Boksaspa på Aspøya, nu i Tingvoll kommune.

Slægten er i nyere tid flettet sammen med den tidlige nævnte Trygge-slægt, hvor medlemmer har overtaget en del Aspa-jord gennem arv.

Da jeg på et tidspunkt lånte de fleste bind af Aschehougs Norges Historie stødte jeg på en række slægtstavler udarbejdet af Aspa-seminarerne. Det var meget underligt at opleve, at de mest kompetente historikere på denne måde havde arbejdet med ens egen slægt. Jeg vil vise et eksempel, selv om billedkvaliteten ikke er helt god. Ivar Trondson er vist i yderste højre spalte som søn af Trond Toraldesson og Jorann Aslaksdatter:

aspa