Podemestrene på Knivholt

Min farmor Ane Karoline Marie Nielsen er den eneste af mine 4 bedsteforældre, der er indfødt vendelbo. Hendes aner har alle været landbrugere og bosat i området nord og vest for Frederiks-havn. Selv er hun født i landsbyen Elling ca. 5 km. nord for Frederikshavn, hvor forældrene havde et husmandssted lige vest for kirken. En god del af Elling by ligger i dag på deres jord. Langs sydkanten af ejendommen løb Elling Å, som man før i tiden kunne sejle et stykke op i. I forbindelse med udløbet er der fundet et gammelt handelsskib, der stammer helt tilbage fra vikingetiden. Det er nu udgravet og opstillet på Bangsbo-museet.

Nogle af de ældste aner jeg har fundet i denne gren har været fæstere på Apholmen lige nord for Frederikshavn by og området benævnes undertiden som Frederikshavn Bys Markjorder. Området har hørt til den store herregård Knivholt og fæsterne har haft hoveriarbejde der. To af dem, der er far og søn, bærer begge navnet Christen Christensen. De har haft titel af ”podemestre” og har formentlig været havemænd og arbejdsformænd under en italiensk havemester i forbindelse med en fornem have i barokstil, som godsejer Otte Arenfeldt lod anlægge i slutningen af 1600-tallet. Man har beregnet, at haven krævede 13 årsværk, så da hoveriet blev afskaffet forsvandt haven også, men man forsøger i dag til en vis grad at genskabe den ud fra de oprindelige tegninger.

Knivholt
Knivholt
2007 © hebster Public Domain under Wikimedia Commons

Knivholt Fæstebog rummer flere oplysninger om ”podemestrene”:

Note 45 10/2 1722:
Christen Christensen fæster en bolig paa Apholmen. Htk 3sk.  Ejer Hans Arenfeldt. Afgift 6Rd, der modsvares af Løn 6Rd som Podemester paa Knivholt.

Note 222 6/10 1752:
Christen Christensen (junior) fæster Apholmen lige som han overtager faderens bestilling som Podemester paa Knivholt. Løn 6Rd + kost Htk 3sk. Landg. 6Rd.

Deres fæstegård kaldes Apholmen eller Store Apholm og er formentlig den største gård på Apholmen, selv om det ikke harmonerer med ovennævnte hartkornsangivelse.