Rødder fra det ældre Thisted – Saxilds gård i Skagen Østerby

To af Peder Bentsens døtre flytter med deres ægtefæller til Vendsyssel. Anne Bentsen (1745 – 1819) bliver gift med Johan Ludvig Lybecher, der er søn af Peder Lybecher. Denne er byfoged i Thisted og landsdommer. Johan bliver først byfoged i Nibe og senere amtmand i Hjørring amt og er tillige en anerkendt forfatter omkring jura og nationaløkonomi.

Anne Kirstine Hvistendahl Bentsen bliver gift med Rasmus Saxild, der stammer fra Saxild i Skanderborg amt. Han er lærersøn, men får efter en kort periode som tolder i Nibe en stilling som toldinspektør og fyrinspektør i Skagen. To ansvarsfulde stillinger, der formentlig også har givet en fornuftig løn. I hvert fald bygger ægteparret en tolænget gård i Skagen, der dels fungerer som landbrug, dels som bolig. I den ene fløj indrettes der i tidens løb et bageri, der kommer til at fungere i perioden fra 1810 til 1919. I den anden fløj var der beboelse.

Saxilds gård eksisterer den dag i dag og den er blevet en del af museet for Anna og Michael Ancher. De to bygninger ligger på adresserne Markvej 2 og 4 i dagens Skagen ca. 200 meter fra Skagen Museum. Bagermester Melchior Augustinus Saxild (1790 – 1873), der var søn af ovennævnte ægtepar, har faktisk ejet begge huse. Melchior Augustinus Saxild var formentlig opkaldt efter moderens yngre broder, der døde som helt lille. Da Melchior selv dør i 1875 får et nyfødt barnebarn det samme navn. Historien kan gå videre.
Saxilds gård fremtræder i dag meget velholdt med det karakteristiske ”Skagen look”, kalket med ”Skagens gult” med fremhævede hvide kanter og bindingsværk.

Naboskabet mellem Saxilds gård og Anchers hus har betydet, at pigerne i Saxild familien har været veninder med Helga Ancher og i flere tilfælde er blevet brugt som model af ægteparret Anna og Michael Ancher. Et par eksempler vises nedenfor:

 

 

 

 

”Engel Saxild spiller skak”

Malet af Michael Ancher ca. 1905

 

3

 

Engel Saxild ejede gården helt op til 1959, hvor den blev solgt til forfatteren Ole Wivel. 1989 blev den med støtte fra Åge V. Jensens fonde givet til den fond, der driver ”Anchers Hus”. Dette sikrede bedre udstillingsplads og mulighed for at indrette en cafe.

 

4
Saxilds gård

 

 

Anna Ancher: Stine Bollerhus tæller penge, ca. 1879. Tegningen er signeret A. B. for Anna Brøndum og således udført, før hun i 1880 blev gift med Michael Ancher. Stine Bollerhus og hendes mand Per levede af at bringe brød ud for bager Saxild, der dengang kun bagte een gang om ugen. De boede i det gamle lyrehus, som senere blev den bøhmiske skomager Bonatzis hus, eller som Drachmann sagde "Bonatzis Villa". Af den er andetsteds i denne bog gengivet en tegning af eksteriøret; her i Anna Anchers tegning er givet en interiør-skildring af "de gamle hvedebrødsfolk"s bolig, som den norske maler Eilif Peterssen i øvrigt har malet, set fra køkkenet. Per var skrutrygget og så skævt med det ene øje, og Stine var "en bitte stumpet morlil". Når de sad i deres lille, tilrøgede stue - Stine med sin høne og rok, og Per med katten Mons, den fede, der snurrede og spandt - var det så fuldkomment et Andersen'sk eventyr, som man kunne tænke sig. Hver lørdag stillede de hos bageren, og når kurvene var fyldt op, travede de af sted, Stine i Østerby og Per i Vesterby. Og hver gang Anna Ancher arbejdede med tegning eller maleri hos dem, fik hun kaffe af strandingskopperne, der ellers kun stod til pynt.
fra Tage Voss: Skagensmalerne, s. 94.

 

5

 

6

 

 

Anna Ancher: En begravelse, 1890.

Det er formentlig Stine Bollerhus, der er død. Per, hendes mand står til venstre med ryggen til.

Fra Tage Voss: Skagensmalerne, s. 92.


Slægtskab:
Niels Bentsen #4034

Anne Elisabeth Nielsdatter Bentzen       Peder Bentsen
Niels Bentsen Meldahl                             Anne Kirstine Hvistendahl Bentzen
Anne Elisabeth Meldahl                           Melchior Augustinus Saxild
Knud Iversen                                           Lars Johan Saxild
Ane Elisabeth Knudsen                            Engel Katrine Saxild
Aksel Sand                                      
Elisabeth Sand                                  
Vagn Sand Jensen