Ole Tønder Lange – godsejer og iværksætter

En person med nær tilknytning til Nordjylland var Ole Tønder Lange (1749 – 1814). Han var oldebarn af Ellen Stensdatter Meldahl og Melchior Augustinussen og havde Lange-navnet fra faderen Jens Lange, der var godsejer på Rødkilde Hovedgård ved Svendborg. Ole Tønder Lange erhvervede herregårdene Bratskov i Brovst, Oksholm på Øland og var endvidere ejer af Kastrupgård på Amager med tilhørende glasværk.


Kastrup Værk 1830. Ubekendt kunstner. Akvarel 23,5 x 32,5 cm. Københavns Bymuseum.

I 1792 blev Kastrup Værk solgt på auktion for sølle 41.800 rigsdaler til justitsråd, generalkrigskommissær Ole Tønder Lange. I brandtaksationen fra 1793 beskrives Kastrup Værk således:

Hovedbygningen – med kælenavnet ”slottet” er som i 1763. I stueetagen befinder sig en fajancebrændestue. I mellemste etage findes antagelig en bolig. På øverste etage findes også en bolig. Væsentlige ændringer er inddelingen af Materielgården i tre selvstændige bygninger. Ligesom i 1763 er bygningen kun i en etage. Den anden bygning til forskel fra 1763 er nu i to etager. Bygningen rummer brændeskur og givet vis også et par boliger. Der indskydes en lille bygning i den østlige tværbygning antagelig med en bolig. Der findes nu tilsyneladende en vestligbeliggende bygning, der hovedsaligt synes at rumme boliger. Kastrupgård udbygges til et jordtilliggende på 300 tdr. ld. I 1814 dør den daværende ejer og enken overtager Kastrup Værk og Kastrupgård. Kastrupgård reduceres til kun at omfatte 50 tdr. dl. i 1827 og i 1835 sælger enken Kastrupgård.

I 1829 skilles Kastrup Værk og Kastrupgård som et samlet hele og i 1835 sælger enken til Ole Tønder Lange også Kastrupgård.

Lange var en meget idérig mand, der ud over driften af sine herregårde gik i gang med et stort landvindingsprojekt i form af tørlægning af Nørre Økse Sø, hvilket nødvendiggjorde gravning af store kanaler. Han startede også en keramikfabrik Øland-keramik og indkaldte eksperter fra Bornholm. Desværre var initiativerne bundet til hans person og økonomi og de gik hurtigt i stå, da han døde. Hans enke solgte det hele og bosatte sig i et palæ på Kongens Nytorv i København, hvor hun med opvartning af 4-5 tjenestefolk nød tilværelsen.

Slægtskab:

Christian Melchiorsen Meldahl #3891
Melchior Augustinus Meldahl #3892
Niels Bentsen Meldahl #4015
Ane Elisabeth Meldahl #3450
Knud Iversen #3445
Ane Elisabeth Knudsen #3346
Aksel Sand #3343
Elisabeth Sand #3342
Vagn Sand Jensen #5026 er 3 x tipoldebarn af halvfætter til Ole Tønder Lange    

Melchior Augustinussen #4039
Elisabeth Melchiorsdatter Meldahl #4041 
Maren Olsdatter Tønder #6697
**Ole Tønder Lange #9672